Obiekt jednorodzinny – Budynek mieszkalny w Wiśniewie nr 2